Vyhľadávanie
MercedesTrophy

Mercedes-Benz Golf Tour 2017

Propozície Mercedes-Benz Golf Tour 2017

 

1. Termíny a miesta turnajov Mercedes-Benz Golf Tour 2017

27. 04. 2017 Welten Báč /SR/
postupový turnaj na finále Mercedes-Benz Golf Tour 2017 a postupový turnaj na MercedesTrophy Regional Final CEE
04. 05. 2017 Tri Duby Hron /SR/
postupový turnaj na finále Mercedes-Benz Golf Tour 2017 a postupový turnaj na MercedesTrophy Regional Final CEE
25. 05. 2017 Black Stork Veľká Lomnica /SR/
postupový turnaj na finále Mercedes-Benz Golf Tour 2017 a postupový turnaj na MercedesTrophy Regional Final CEE
29. 05. 2017 Golf Resort Sedin /SR/
postupový turnaj na finále Mercedes-Benz Golf Tour 2017 a postupový turnaj na MercedesTrophy Regional Final CEE


09. 09. 2017 Stegersbach /AU/
finálový turnaj Mercedes-Benz Golf Tour 2017
10. 09. 2017 Stegersbach /AU/
spoločenský turnaj Texas Scramble štvoríc

  2. Kategórie a systém hry turnajov

  2.1. Hlavná súťaž

  Kategória A: HCP 0-18 spoločná, hrá sa systémom stableford netto
  Kategória B: HCP 18,1-36,0 spoločná, hrá sa systémom stableford netto
  Kategória C: HCP 37-54 spoločná, hrá sa systémom stableford netto

  V hlavnej súťaži je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP.


  2.2. Doplnkové súťaže

  Na každom turnaji sa bude samostatne vyhodnocovať:

  • Nearest to pin
  • Nearest to the line
  • Longest drive ženy
  • Longest drive muži
  • Hole in one

  3. Podmienky účasti

  4. Technické ustanovenia

  Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited a miestnych pravidiel ihriska.

  Medzi pravidlá Mercedes-Benz Golf Tour 2017 patria najmä :

  • Hráči by mali byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút pred svojim štartovacím časom. Ak sa tak nestane, avšak prídu na štart pred uplynutím piatich minút od štartovacieho času, budú im udelené 2 trestné rany, ktoré im budú zapísané do skórkarty.
  • V prípade zmeškania štartu o viac ako 5 minút bude hráč diskvalifikovaný.
  • Hráči musia hrať s označenými loptičkami.
  • Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu.
  • Používanie autíčok na turnajoch je zakázané. Výnimka na turnajoch je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia.
  • Používanie autíčok v rámci fináloveho turnaja v Golf- und Thermenresort Stegersbach je nevyhnutné.
  • Používanie meracích zariadení na turnajoch je povolené.

  5. Nasadenie hráčov a priebeh súťaže

  6. Vyhodnotenie

  7. Trofeje a vecné ceny

  8. Organizátor

  9. Súťažný výbor

  10. Protest

  11. Zmena propozícií

  Odporučiť stránku

  Golf