Poznámky o ochrane osobných údajov/vyhlásenie o ochrane súkromia

Prevádzkovateľom je v zmysle všeobecného

nariadenia o ochrane údajov:

1. Ochrana osobných údajov

2. Získavanie a spracovanie vašich osobných údajov

3. Účely použitia

4. Prenos osobných údajov tretím stranám;

moduly sociálnych sietí

5. Vyhodnotenie údajov o používaní;

využívanie analytických nástrojov

6. Informácie založené na používaní

(cielenie reklamy a opätovné cielenie reklamy)

7. Bezpečnosť

8. Právne základy spracovania

9. Vymazanie vašich osobných údajov

10. Práva dotknutej osoby

11. Newsletter

12. Centrálna prístupová služba spoločnosti Daimler AG

13. Súbory cookie