Aktuálne témy

Transport pre váš iPad

Centrálny časopis pre zákazníkov o úžitkových vozidlách značky Mercedes-Benz vychádza štyrikrát ročne. S trendmi, reportážami z každodennej prepravy, rozhovormi s odborníkmi, portrétmi podnikateľov a prirodzene novinkami v produktoch z rodiny Daimler.

Od teraz je Mercedes-Benz Transport dostupný okrem tlačenej podoby navyše aj ako aplikácia pre iPad v nemčine a angličtine. S filmami a ďalšími exkluzívnymi fotografiami k veľkým reportážam, s interaktívnymi informačnými grafikami, textami v úplnom znení a užitočnými odkazmi.

Aplikácia „Mercedes-Benz Transport“ pre iPad je dostupná súčasne s tlačeným časopisom a je k dispozícii zdarma na stiahnutie v iTunes App Store.

ĎALŠIE INFORMÁCIE