Nový Antos

Nová trieda do novej doby

Nový Antos. Míľnik – a nová hranica pre budúcnosť. Najnovšia trieda nákladných automobilov, vyvinutá špeciálne na distribučnú dopravu od 18 t – na stopercentné splnenie vašich požiadaviek v každej oblasti použitia. Aby ste svoje každodenné úlohy napríklad v preprave potravín, obchode a zásobovaní alebo v oblasti cisterien a síl dokázali plniť ešte lepšie a úspornejšie.

Zásluhu na tom majú praktické a pohodlné kabíny vodiča, spontánne reagujúce, dynamické konfigurácie hnacieho ústrojenstva s motormi Euro VI so zníženou spotrebou a zníženými emisiami a mimoriadne bezpečné, solídne jazdné vlastnosti.

A k tomu nízke náklady na opravy a údržbu, dôsledná príprava na jednoduchú montáž nadstavby a široká ponuka – až po špeciálne konštrukčné vzory na prepravu s vysokým užitočným zaťažením a objemom.

Pre ťažkú distribučnú dopravu od 18 t

Skrátka, nákladný automobil, ktorý novým názvom a novou tvárou smeruje do budúcnosti. Predovšetkým však taký, ktorý vám pri každom použití v distribučnej doprave od 18 t ponúka precízne, na danú úlohu orientované riešenie.
Nový Antos. Nastúpte si a zažite novú triedu v ťažkej distribučnej doprave.

ĎALŠIE INFORMÁCIE