Pre vyššiu úspornosť. V súčasnosti aj v budúcnosti.

Vyvinutý špeciálne pre ťažkú distribučnú dopravu

A na ďalšie zvýšenie úspornosti v ťažkej distribučnej doprave naši inžinieri a dizajnéri zabrali pri vývoji Antosa všade tam, kde bolo možné zvýšiť perspektívnosť Antosa a výrazne znížiť jej náklady. K zníženiu spotreby paliva a tým k vysokej úspornosti nového Antosa prispievajú okrem vylepšenej aerodynamiky nových kabín, zníženého valivého odporu a napríklad úsporných vedľajších spotrebičov aj úsporné a čisté motory Euro VI a technológia Mercedes-Benz na úpravu spalín. Okrem toho tak už dnes spĺňajú emisnú normu, ktorá začne platiť až v roku 2014 – sériovo. A so sériovým filtrom pevných častíc sú rovnako dobre pripravení na budúcnosť. Antos tak nielen prispieva k čistejšiemu vzduchu v centrách miest, zároveň plní požiadavky vašich zákazníkov, ktorí volajú po prepravných riešeniach so znížením emisií CO2 aj pevných častíc.

Viac ziskovosti. Od prvého dňa.

Vysoká úspornosť Antosa sa odzrkadľuje aj v jednoduchosti montáže jeho nadstavieb. Osobitným spôsobom zohľadňuje vysoký podiel plošinových vozidiel v ťažkej distribučnej doprave. Pri výbere, montáži a pripojení nadstavby rovnako ako pri integrácii ovládacích prvkov a indikácií. Skrátka, všetko prispieva k tomu, aby Antos mohol začať svoju službu skôr a pri nižších nákladoch. K nízkym nákladom prispievajú aj dlhé intervaly údržby až 120 000* km a konštrukcia, ktorá sa jednoducho opravuje a udržiava, ako aj zvýšená životnosť mnohých dielcov. Okrem toho máte spolu s Antosom k dispozícii komplexný servis a služby zákazníkom, ako je systém FleetBoard®, ktorý dokáže napríklad ešte viac zefektívniť logistické procesy vo vašom podniku. Skrátka, výborné predpoklady na to, aby ste v distribučnej doprave od 18 t jazdili mimoriadne ziskovo. V súčasnosti aj v budúcnosti.

* V závislosti od variantu motora.