Nielen nové vozidlo.

Nová trieda.

Antos definuje novú triedu v ťažkej distribučnej doprave

Ešte nikdy v histórii Mercedes-Benz nebol nákladný automobil tak dôsledne zameraný na požiadavky v distribučnej doprave od 18 t. Novú triedu definuje nielen jeho osobitné meno. Aj vizuálne nesie Antos jasné posolstvo – dizajnom, ktorý ho jednoznačne zaraďuje medzi členov rodiny nákladných áut Mercedes-Benz a ktorý zároveň každým detailom odzrkadľuje jeho vysokú funkčnosť a efektívnosť. Rovnako presvedčivo pôsobí pohľad na techniku nového Antosa: od prednej zásterky až po koncový priečny nosník – všetko je nastavené tak, aby v náročnom každodennom používaní odvádzalo skutočne dobrú prácu – riešenia, ktoré vám pomôžu dodržiavať termíny a dosahovať hospodársky zisk. Antos dokazuje celú svoju triedu aj v súhre medzi vami a výrobcom vašej nadstavby a ukazuje sa ako skutočný tímový hráč. Pretože pre každé odvetvie a každú požiadavku umožňuje zvoliť účelnú konfiguráciu vozidla.

Nová trieda ovládateľnosti

Antos skrátka robí prácu v ťažkej distribučnej doprave ľahšou a efektívnejšou. Kabíny sa vyznačujú jednotnou šírkou 2 300 mm – výborný predpoklad na to, aby najlepšie splnili akékoľvek požiadavky v súvislosti s dĺžkou nadstavby, užitočným zaťažením, ponukou miesta a prehľadom. A vnútri? Ergonomické, vodičovi na mieru ušité pracovisko umožňuje jednoduché, precízne ovládanie. Dokonalý príklad: sériové automatizované radenie Mercedes PowerShift 3. Toto radenie v kombinácii s kompletnou ponukou spontánne reagujúcich motorov Euro VI s výkonom až 375 kW, účelovými prevodovkami a prevodovými pomermi zadnej nápravy umožňuje hospodárnu a dynamickú jazdu. Novovyvinuté a navzájom precízne zladené komponenty podvozka umožňujú mimoriadne bezpečné a solídne jazdné vlastnosti a zároveň jedinečne dobrý pocit z jazdy. A komplexná ponuka bezpečnostných a asistenčných systémov odbremeňuje vodiča a zvyšuje bezpečnosť.

Nová trieda efektívnosti

To dokazujú v prípade Antosa nielen sériové motory Euro VI – k nízkej spotrebe prispievajú aj úsporné vedľajšie spotrebiče a dôsledne navrhnutá aerodynamika. Aj vysoká životnosť všetkých konštrukčných dielcov, nízke náklady na opravy a údržbu a dlhé intervaly údržby až 120 000* km prispievajú k vysokej hospodárnosti. Konštrukcia dôsledne zjednodušujúca montáž nadstavby a ukážková integrácia všetkých komponentov nadstavby definuje aj v otázkach efektívnosti novú triedu. A na dosiahnutie mimoriadne hospodárnej prepravy v odvetviach, kde sú dôležité vysoké užitočné zaťaženie a veľký objem, vyvinuli sme konštrukčné vzory Antos Loader a Antos Volumer. Okrem toho máte na výber aj služby zamerané na dosiahnutie vyššej efektívnosti v organizovaní a logistike ako aj vyššej dostupnosti vozidiel, nastavené na Antos, ako napríklad systém FleetBoard®.

Skrátka, nová trieda. Pre lepšie ovládanie a vyššiu efektívnosť. Antos. Presvedčte sa.

* V závislosti od variantu motora.