Množstvo opatrení, jasný výsledok: vyššia efektívnosť.

S novým Ategom prichádza množstvo technických opatrení, vďaka ktorým budete aj v budúcnosti napredovať mimoriadne hospodárne. S nízkou spotrebou. A s celkovo nízkymi prevádzkovými nákladmi – počas celej doby životnosti.

Aby ste pri svojom podnikaní v stavebníctve mohli napredovať s menšími nákladmi a vyšším ziskom, skoncipovali sme nové Atego dôsledne tak, aby svoje úlohy plnilo čo najhospodárnejšie.

O to sa starajú napríklad jeho nové motory, ktoré už dnes sériovo spĺňajú emisnú normu Euro VI, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2014. Tieto úsporné 4-valcové a 6-valcové radové motory sa vyznačujú nielen mimoriadne nízkou spotrebou, ale aj ich vysokou spoľahlivosťou. K nízkej spotrebe prispievajú okrem iného aj vedľajšie spotrebiče so zníženou spotrebou, na želanie dodávané automatizované radenie Mercedes PowerShift 3 a optimalizované konfigurácie hnacieho ústrojenstva. Okrem toho vodiča podporuje pri úspornom spôsobe jazdy aj sériová funkcia FleetBoard® EcoSupport integrovaná v združenom prístroji . K celkovo nízkym prevádzkovým nákladom prispievajú aj dlhšie intervaly údržby, dlhá životnosť mnohých konštrukčných dielov, ako aj konštrukcia prispôsobená na jednoduchú opravu a údržbu Atega.

Ďalšia vlastnosť nového Atega, ktorá tiež od začiatku pomáha pri šetrení: jeho optimalizovaná jednoduchšia montáž nadstavby. A na želanie dodávaný elektronický brzdový systém s ABS, ASR a blokovací mechanizmus proti cúvaniu sú aj pri brzdení zárukou vysokej hospodárnosti.*

Aj na želanie dostupné služby značky Mercedes-Benz zamerané na zvýšenie efektívnosti – ako FleetBoard® a CharterWay – výrazne prispievajú k znižovaniu nákladov a vyššej hospodárnosti pri vašom podnikaní v stavebníctve. Aby vám nové Atego vždy prinášalo to, čo dnes aj v budúcnosti potrebujete: vyššiu hospodárnosť.

*Nie je k dispozícii v spojení s pohonom všetkých kolies.