Výhody

Bilancia nákladov/úžitku v dlhodobom pohľade

  • Najmodernejšie motorové technológie s úsporou paliva až 4 %
  • Úspora nákladov vďaka osvedčeným technológiám vyrábaným vo veľkej sérii
  • Zachovanie užitočného zaťaženia napriek implementácii Euro VI
  • Menej následných nákladov pre zdravie a životné prostredie
  • Orientácia vozidiel na jednotlivé odvetvia a úlohy
  • Dlhšie intervaly údržby, zníženie nákladov na opravy a údržbu