Hospodárnosť

Hospodárne do budúcnosti

S novým Econicom prichádzajú na cestu mnohé inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú efektívnosť a výrazne znižujú emisie. Sú zhrnuté pod pojmom BlueEFFICIENCY Power. Týmto pojmom označuje značka Mercedes-Benz technológie, ktoré prispievajú k udržateľnosti, ohľaduplnosti k životnému prostrediu, zníženiu emisií CO₂ a k zvýšeniu palivovej hospodárnosti. Splnenie požiadaviek novej emisnej triedy Euro VI je iba malou časťou z nich. Základom dosiahnutia ambicióznych cieľov, ktoré sú spojené s technológiou BlueEFFICIENCY Power, je nové hnacie ústrojenstvo s efektívnymi dieselovými motormi, automatická prevodovka s novým softvérom Eco a ďalšími optimalizovanými technickými riešeniami, ako je nové, odľahčené vedenie náprav. Vďaka vysokej spoľahlivosti, kratším prestojom, predĺženým intervalom údržby a redukcii nákladov na opravy a údržbu je Econic ešte hospodárnejší.
Nová generácia motorov umožňuje znížiť spotrebu paliva až o 4 percentá. Napriek vyššej hmotnosti vozidla v dôsledku prvkov potrebných na dosiahnutie požiadaviek kategórie Euro VI sme vďaka opatreniam na zníženie hmotnosti zachovali užitočné zaťaženie.