Aktuálne témy

Komplexné riešenia pre vyššiu prepravnú efektívnosť

Spája to, čo patrí k sebe: RoadEfficiency kombinuje nízke celkové náklady s vysokou bezpečnosťou a častým využívaním vozidla. Pre vyššiu prepravnú efektívnosť.

Nízke celkové náklady
+ Vysoká bezpečnosť
+ Vysoká využiteľnosť vozidla
====================
Efektívnosť je súčtom detailov.

Už v minulosti sme vám sľúbili nízke celkové náklady – a tento sľub sme aj dodržali: investícia do nákladného motorového vozidla Mercedes-Benz sa vypláca na základe nízkych nákladov na palivo, nízkych nákladov na opravy a údržbu, vďaka atraktívnym podmienkam lízingu a financovania a v neposlednom rade vďaka vysokej zostatkovej hodnote. Teraz vám sľubujeme ešte rozsiahlejšiu efektívnosť. Novinka sa nazýva RoadEfficiency. Konkrétne to predstavuje dva ďalšie prísľuby pre vás: vysokú bezpečnosť a vysokú využiteľnosť vozidla.

Druhý pilier RoadEfficiency sa zameriava na oblasť bezpečnosti – tu sú nákladné motorové vozidlá Mercedes-Benz už dlhodobo na čele. Nové riešenia sú asistent odbočovania* ** a aktívny asistent brzdenia 4*** **** s rozpoznávaním osôb. Obidva zvyšujú bezpečnosť na poslednom úseku cesty, teda v zastavanej oblasti.

Aj prísľub vysokej využiteľnosti vozidla prispieva k RoadEfficiency. Prostredníctvom systému FleetBoard vám už vyše 15 rokov ponúkame inovácie v oblasti telematiky a konektivity. Vývoj v týchto oblastiach umožňuje ďalekosiahle zlepšenia.

Inteligentným prepojením vozidla, servisu Mercedes-Benz a vášho dopravného podniku stanovuje Mercedes-Benz Uptime nové štandardy. Výsledok: citeľne zvýšené možnosti plánovania pobytov v dielni a väčšia dostupnosť vozidiel.

Popri manažmente prepravy FleetBoard***** vám teraz ponúkame aktuálnu inováciu servisu Mercedes-Benz Uptime****** ******* ******** *********, ktorá umožňuje výrazné zvýšenie dostupnosti vozidla.

Skrátka: RoadEfficiency vyjadruje nízke celkové náklady, vysokú bezpečnosť a vysokú využiteľnosť vozidla – a preto budeme s pomocou inovatívnych riešení robiť všetko aj v budúcnosti. Lebo sme si istí, že efektívnosť je súčtom detailov.

* Zvláštna výbava.
** Dodáva sa len pre Actros a Antos varianty 4x2 LS a 6x2 L a v kombinácii s rozmermi nádrže 650 mm x 700 mm a trojdielnym blatníkom.
*** Zvláštna výbava, len v kombinácii s asistentom udržiavania odstupu.
**** Dodáva sa pre Actros, Arocs, Antos od 12/2016.
***** Dodáva sa na želanie.
****** Dodáva sa pre objednávky nových vozidiel Actros, Arocs, Antos od 10/2016.
******* Dostupné ako doplnková výbava ku každej servisnej zmluve Mercedes-Benz alebo ako samostatný produkt.
******** Kombinovateľné so všetkými službami FleetBoard.
********* V kombinácii s centrom Fleetboard Truck Data Center, štandardná výbava s možnosťou zrušenia pre Actros, zvláštna výbava pre Arocs a Antos.

ĎALŠIE INFORMÁCIE