Nová dimenzia hospodárnosti

Nižšia spotreba paliva, vyššia ziskovosť. Od prvého dňa.

Pri vývoji nového Actrosa sme spochybnili všetko. Jedným cieľom bolo výrazné zníženie spotreby paliva vďaka BlueEfficiency Power. A mimoriadne nízke celkové náklady pomocou úzko previazaných špeciálnych technických a finančných služieb pre nový Actros, ako napríklad štandardne zabudovaný telematický systém FleetBoard® od Mercedes-Benz. Všetko s jediným cieľom: zvýšiť vašu ziskovosť.

Nové radové motory Euro V so spotrebou paliva nižšou až o 7 % v porovnaní s predchodcom zatienia všetko ostatné. Latku posúvajú vyššie aj na želanie už teraz dodávané motory Euro VI* – svojou až o 4 % nižšou spotrebou oproti predchodcovi s motorom Euro V. Nové motory Euro VI * sú k dispozícii v troch objemových triedach a celkom 13 výkonnostných úrovniach ** od 175 kW do 375 kW. Súhrou týchto novovyvinutých úspornejších motorov a množstva ďalších inovatívnych riešení nový Actros posúva latku hospodárnosti. K výraznej úspore prispievajú napríklad aj úspornejšie vedľajšie spotrebiče, optimalizované sériové automatizované radenie Mercedes PowerShift 3, optimálna aerodynamika a inovatívny asistenčný systém Proactive Powertrain Control.

* Sériová výbava od 1.októbra 2012.
** Euro V a EEV iba pre 310 kW, 330 kW a 375 kW.

Ziskové celkové riešenie

Aby ste ešte lepšie dokázali využiť technický potenciál nového Actrosa, staviame na zosilnené previazanie nákladných automobilov a ponúkaných služieb: »Efficiency Tool« je pritom symbolom rozličných, špeciálne na novovyvinutý Actros nastavených finančných a technických služieb, ktoré prispejú k mimoriadne nízkym celkovým nákladom, a tým k mimoriadne výnosnému celkovému riešeniu. K nim patrí napríklad štandardné používanie moderných telematických riešení, rozsiahla zmluva o vykonávaní servisu, výhodné lízingové a finančné podmienky s garantovanou, vysokou zostatkovou hodnotou a školenia na zníženie spotreby. Vo všednej prevádzke to pre vás znamená: nižšie celkové náklady, vyššia ziskovosť. Od prvého dňa.