Aktuálne témy

Predictive Powertrain Control (PPC)

Na želanie dodávaný inovatívny systém Predictive Powertrain Control integruje spôsob jazdy prispôsobený topografii do automatizovaného radenia: pomocou systému na zistenie polohy na báze satelitov a cestnej mapy 3D systém pozná priebeh cesty ako očakávané úseky klesania a stúpania a dokáže primerane zasiahnuť tým, že predvídavo optimalizuje okamihy radenia a rýchlosť udržiavanú tempomatom. Tak dokáže ušetriť až 5 % paliva. A okrem jazdného programu economy je teraz ako pomôcka na hospodárny spôsob jazdy k dispozícii aj jazdný program fleet.