Nová dimenzia nakladania

Sériovo s väčším nákladom: nový Actros Loader a nový Actros Volumer

Nový Actros vám teraz pri diaľkovej preprave umožní jazdiť ešte hospodárnejšie ako kedykoľvek predtým. Na splnenie tejto požiadavky v čo najväčšej miere aj pri preprave náročnej na užitočné zaťaženie a pri transporte veľkých objemov sme vyvinuli Actros Loader a Actros Volumer. Lebo: špeciálna práca vyžaduje špeciálne náradie – alebo lepšie povedané špeciálne vozidlá.

Nižšia vlastná hmotnosť – pre vyššie užitočné zaťaženie

Pri novom vozidle Actros Loader sa využili všetky možnosti zníženia vlastnej hmotnosti a – pokiaľ to bolo technicky možné – aj dôsledne uplatnili. Výsledok: ťahače návesov s optimalizovaným užitočným zaťažením a valníky, patriace medzi najľahšie v diaľkovej preprave. Priamo z výrobného závodu. S výkonnými, úspornými motormi Euro VI, kabínami podľa účelu používania a bez nutnosti obmedzenia bezpečnosti modelu Actros.

Špecialista na prepravu objemných nákladov

Nový Actros Volumer taktiež ponúka možnosť ešte hospodárnejšej jazdy. Ako špecialista na prepravu objemných nákladov napríklad s výškou pripojenia návesu pod 900 mm spĺňa aj vysoké požiadavky kladené na ťahače návesov 4 x 2. V praxi to znamená: svetlú nakladaciu výšku 3 m. Okrem veľkého úložného objemu aj konfigurácie hnacieho ústrojenstva s vysokou úsporou paliva a napríklad zväčšený objem palivovej nádrže nového modelu Actros Volumer prispievajú k vyššej hospodárnosti. Varianty kabín zamerané na spôsob využívania ako kabína CompactSpace, ktorá je vhodná najmä na prepravu vozidiel, sa postarajú o ostatné.

ĎALŠIE INFORMÁCIE