Technické údaje

Nový Actros

Technické údaje

V tejto časti sú uvedené dôležité technické údaje o novom Actrose – od programu motorov cez varianty nádrží až po rázvory, previsy rámu a koncové priečne nosníky. Technické údaje na nasledujúcich stránkach sú k dispozícii aj ako súbor PDF v časti Na stiahnutie.