Hardvér Fleetboard

Hospodárnosť je otázkou techniky. A technika je záležitosťou systému FleetBoard.

Nový Actros prináša všetky predpoklady maximálnej hospodárnosti. Patrí sem zabudovaný hardvér FleetBoard. FleetBoard vám pomáha v manažmente vášho vozidlového parku telematickými riešeniami. Aby ste efektívnosť svojej flotily mali plne pod kontrolou. Základom vášho úspechu je dvojica FleetBoard TiiRec a FleetBoard DispoPilot!

FleetBoard TiiRec. Srdce manažmentu vozidiel

FleetBoard TiiRec je koncové zariadenie na prenos technických údajov pre každé vozidlo s rozhraním vozidla. Integrovaný modem GSM/GPRS a prijímač GPS umožňujú komunikáciu cez mobilné telefónne siete a spojenie všetkých informácií o vozidle s údajmi o jeho polohe, napríklad na zistenie polohy vozidla. Vodič sa identifikuje zastrčenou kartou vodiča FleetBoard alebo kartou vodiča DTCO.

DispoPilot je flexibilný hardvér na manažment prepravy a k dispozícii vo dvoch variantoch:

DispoPilot.mobile. Vložiť a vyraziť.

Na využívanie služieb manažmentu prepravy musí byť vo vozidle DispoPilot.mobile. Zariadenie s farebným dotykovým displejom možno vybrať z inštalačného držiaka a jeho skenerom snímať čiarové kódy balíkov. Medzi ďalšie funkcie patria digitálne podpisy a priama komunikácia s vodičom pomocou formulára zákazky a textových správ s voľným textom. Na želanie možno do navigačného zariadenia zabudovať atribúty na navigovanie nákladných áut. Navigácia obsahuje aj funkcie ako asistent jazdného pruhu a zohľadnenie prepravy nebezpečných predmetov počas plánovania trasy.

DispoPilot.guide: variant určený na fixnú montáž a s veľkou obrazovkou. Koncové zariadenie pre kabínu vodiča je vybavené obrazovkou s uhlopriečkou 7“ (17,8 cm) a umožňuje cenovo priaznivý vstup do sveta profesionálneho manažmentu prepravy..

FleetBoard TiiRec a DispoPilot sa udržiavajú aktualizáciami na diaľku.