Služby FleetBoard

Časové hospodárstvo

Bezpečnosť certifikovaná skúšobňou DEKRA: všetky zákonné predpisy o archivovaní údajov o časoch vedenia vozidla a prestávok sú splnené akoby samé od seba. Diaľkový zber údajov z kariet vodičov a súborov veľkokapacitnej pamäte bez karty prevádzkovateľa vo vozidle znižuje za normálnych okolností vysokú prácnosť dokumentovania. Odpadá povinná jazda do centrály a dispečer plánuje optimálne na základe zostávajúceho dovoleného času na vedenie vozidla.

Zistite viac o FleetBoarde