Antos.

Skrátka, nákladný automobil, ktorý novým názvom a novou tvárou smeruje do budúcnosti. Predovšetkým však taký, ktorý vám pri každom použití v distribučnej doprave od 18 t ponúka precízne, na danú úlohu orientované riešenie.

NÁVOD NA POUŹITIE - ANTOS