Nové Atego

Nezáleží na tom, akú přidruženú stavebnú činnosť vykonáváte či používáte podvozok, trojstranný sklápač alebo vysokozdvižný sklápač: nové Atego presvedčí v každom smere.

NÁVOD NA POUŹITIE - NOVÉ ATEGO