S jedným cieľom - zachrániť životy

Pokyny pre vyslobodzovacie a odťahovacie služby sú základným kameňom filozofie integrovanej bezpečnosti od Mercedes-Benz. Technici zvažujú všetky aspekty bezpečnosti, aby ste vždy mali maximálnu možnú ochranu - od prevencie nebezpečenstva až po rýchlu pomoc v prípade nehody.

Aby pracovali záchranné a odťahové služby čo najefektívnejšie, poskytujeme im podrobné informácie týkajúce sa vozidiel a ich bezpečnostných systémov.