Servisná zmluva Mercedes-Benz

Upriamte pozornosť na optimálne riešenie, ktorým je Servisná zmluva. Práve tá vám poskytne istotu perfektného servisu vášho vozidla a úplne vylúči akékoľvek riziká ďalších nákladov na výmenu, či opravu agregátov a ostatných náhradných dielov.

Servisná zmluva Excellent

Komplexnejšie riešenie pre majiteľa prepravnej spoločnosti a vozového parku. Jej súčasťou je aj záruka na celé vozidlo, bežný servis predpísaný výrobcom vozidla a všetky ostatné opravy a výmeny dielov - vrátane práce.

  Servisná zmluva Compact M

  Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej knižky, vrátane výmeny olejov.

  • Výmena všetkých olejov a filtrov vrátane filtra AdBlue a patróny vysúšača
  • Nastavovanie ventilov
  • Výmena brzdovej kvapaliny
  • Údržbové práce a bezpečnostné práce
  • Údržba, resp. výmena filtrov pevných častíc DPF
  • Tlaková skúška AdBlue nádoby
  • Poskytnutie predĺženej záruky na motor (skriňa motora, kľukový mechanizmus, rozvody, čerpadlo chladiacej kvapaliny)

  Príklad servisnej zmluvy Compact M:

  Vozidlo: Mercedes-Benz ACTROS MP4, 1845 LS, EURO 6
  Použitie: Medzinárodná diaľková doprava
  Dĺžka trvania zmluvy: 72 mesiacov
  Očakávaný ročný prejazd: 110 000 km
  Účinnosť zmluvy končí pri: 660 000 km
  Predĺžená záruka na motor: do 660 000 km
  Náklady na 1km: 0,0099 €
  Mesačný poplatok: 90,75 €

  Kontakt

  Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.
  Tuhovská 5
  831 07 Bratislava

  Ing. Ondrej Gazda
  Mob.: +421 918 500 163
  E-mail: ondrej.gazda@daimler.com