Letisko

Bezpečný štart a pristátie aj v najhorších poveternostných podmienkach je predpokladom pre bezproblémovú letovú prevádzku. Tu oceníte nákladné vozidlá Mercedes-Benz na špeciálne účely. Na celom svete, po celý rok.

Od čistenia pristávacej dráhy po zametanie prístupových ciest a plôch na parkovanie lietadiel. Od kosenia medzi dráhami až po ťahače lietadiel. Odhŕňanie snehu špeciálne vyvinutým odhŕňačom, ktorého tryska vytvára rýchlosť prúdenia vzduchu až 500 km/h. Na zemi nezostane ani vločka.

VIAC INFORMÁCIÍ