Energetika

Bez ohľadu na to, či sa u vás objavia nové zdroje energie alebo ťažíte uhlie - v každom prípade zodpovedáte za údržbu, kontrolu a opravy rozsiahlych dodávateľských sietí. Môžete sa plne spoľahnúť na nákladné vozidlá Mercedes-Benz.

VIAC INFORMÁCIÍ