Mestská prevádzka

Kosenie, odhŕňanie snehu, údržba, upratovanie, odťahovanie, nakladacie a vykladacie operácie. Nikde nie sú nároky rôznorodejšie ako v cestnej a pozemnej mestskej údržbe.

VIAC INFORMÁCIÍ