Dvojpásmové použitie

Na ceste aj na trati

Po odtiahnutí ťažkého nákladu na trati sa vracia na bežnú cestu, aby mohol v prípade potreby opäť využiť železničnú trať. To dokáže iba jeden - Mercedes-Benz Unimog pre kombinovanú prepravu.

Je dokonale pripravenna ťahanie nákladu s hmotnosťou do 1 000 ton. Je vynikajúco vybavený na pracovný a jazdný komfort. A o 60% lacnejší ako železničný posunovač. To platí aj o údržbe.

VIAC INFORMÁCIÍ