Vyhľadávanie

Mercedes-Benz Financial Services
Všeobecné informácie o financovaní
Aktuality

Vážení klienti,
v súvislosti s povinnosťou vyplňovania kontrolného výkazu k DPH od 1.1.2014 a pre zachovanie jeho konzistencie odporúčame údaje v ňom vyplňovať nasledovne:

  • pre lízingové splátky uvedené v splátkovom kalendári uvádzajte číslo lízingovej zmluvy aj s príponou "-L" alebo "-O", napr. "123456-L" (pre finančný lízing) alebo "312345-O" (pre operatívny lízing)
  • pre prípad spracovateľských poplatkov za uzatvorenie lízingovej zmluvy uvádzajte rovnako číslo lízingovej zmluvy aj s príponou „L“ alebo „O“
  • pre všetky ostatné faktúry, ktoré nevyplývajú zo splátkového kalendára, uvádzajte konkrétne číslo faktúry