Vyhľadávanie

Poistenie finančnej straty

Poistenie finančnej straty patrí pod doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu vozidiel do 3,5 tony. Uzatvára sa pre riziko odcudzenia vozidla a totálnej škody vozidla.

Kryje rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla prípadne trhovou cenou vozidla v čase poistenia a trhovou cenou vozidla v čase poistnej udalosti (maximálne poistné plnenie je obmedzené konkrétnou poisťovňou a je uvedené vo VPP).

Uzavretím poistenia spojeného s financovaním Vám ušetríme administratívu spojenú so správou individuálnych poistných zmlúv. Zároveň Vám prinášame tieto výhody:

  • Atraktívne poistné sadzby
  • Poistné je fixné po celú dobu financovania 
  • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
  • Vozidlo je poistené od prevzatia vozidla
  • Poistenie kryje aj spoluúčasť z havarijného poistenia

Našimi partnermi sú:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group