Vyhľadávanie

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie chráni vaše vozidlo najmä v prípade nehody, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti prípadne vandalizmu.

Naša spoločnosť vyžaduje v rámci financovania vozidiel havarijné poistenie vozidla ako nutnú súčasť obchodnej zmluvy.

Uzavretím poistenia spojeného s financovaním Vám ušetríme administratívu spojenú so správou individuálnych poistných zmlúv. Zároveň Vám prinášame tieto výhody:

  • Krytie na územie geografickej Európy
  • Atraktívne poistné sadzby bez nutnosti dokladovania škodového priebehu
  • Výnimky zo zabezpečenia vozidla (určujú Osobitné poistné podmienky konkrétnej poisťovne pre konkrétnu značku vozidla)
  • Poistné je fixné po celú dobu financovania bez ohľadu na škodovosť 
  • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
  • Asistenčné služby sú súčasťou poistenia (pre vozidlá do 3,5 tony)
  • Vozidlo je poistené od prevzatia vozidla
  • V zmluvnom servise poisťovne hradíte pri poistnej udalosti len spoluúčasť a DPH (DPH sa hradí len pri platcoch DPH)

Našimi partnermi sú:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group