Vyhľadávanie

Poistenie

Spoločnosť MBFS sprostredkováva svojim zákazníkom v rámci poskytovaných služieb finančných produktov taktiež poistné produkty pre oblasť havarijného a povinného zmluvného poistenia vozidiel a spolupracuje výhradne s poisťovacími spoločnosťami, ktorých povesť v oblasti poistenia vozidiel zaručuje vysokú úroveň poskytovaných služieb.

Naša spoločnosť sprostredkováva zákazníkom poistné produkty pre oblasť poistenia vozidiel. Uzavretím poistenia spojeného s financovaním Vám ušetríme administratívu spojenú so správou a úhradou individuálnych poistných zmlúv. Zároveň Vám prinášame nasledovné výhody:

  • Atraktívne poistné sadzby bez nutnosti dokladovania škodového priebehu (havarijné poistenie)
  • Výnimky zo zabezpečenia vozidla (určujú Osobitné poistné podmienky konkrétnej poisťovne pre konkrétnu značku vozidla)
  • Poistné je fixné po celú dobu financovania bez ohľadu na škodovosť
  • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
  • Asistenčné služby sú súčasťou poistenia (pre vozidlá do 3,5 tony)
  • Vozidlo je poistené od prevzatia vozidla – jednoduchá administratíva pre potreby prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte
  • Po skončení financovania vozidla možnosť získania ešte výhodnejších poistných podmienok

Havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Poistenie finančnej straty

Poistenie činnosti pracovného stroja

Doplnkové poistenie