Vyhľadávanie

Mercedes-Benz Financial Services
Voliteľné služby
Administratívne služby pri operatívnom leasingu

Jednotlivé tipy administratívnych služieb sa nastavujú individuálne podľa priania zákazníka a podľa tipu finančného produktu, ktorého súčasťou sa stanú.

  • daň z motorových vozidiel - povinná súčasť mesačného nájmu pri operatívnom leasingu (1. júla 2012 Zbierka zákonov č. 68/2012 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach§ 85 ods. 1 písm. a) „ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva, daňovníkom je osoba, ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla ako vlastník“.
  • poskytnutie diaľničnej známky