Vyhľadávanie

Rozmery a hmotnosť. Rozhodnutie je na vás

Dlhý Citan Tourer s rázvorom 2 697 mm.

Dĺžka vozidla (mm)   4 321
Stopový priemer otáčania/priemer otáčania (m)   10,7 / 11,2
Objem ložného priestoru (l)   685 – 3 000
Maximálna ložná dĺžka (mm)   953 – 1 753
Celková povolená hmotnosť [kg]   1 920 / 1 950 / 2 100 / 2 160
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg)   2 970 – 3 210
Hmotnosť prívesu (kg) brzdený 1 350 [1]
nebrzdený 695 – 725
Prevádzková hmotnosť [2] (kg)   1 395 – 1 455
Prípustné zaťaženie [kg] pri prípustnej celkovej hmotnosti   525 – 715
Maximálne zaťaženie strechy (kg)   100

[1] 1 350 kg pri registrácii ako osobné motorové vozidlo (M1), 1 050 kg pri registrácii ako úžitkové motorové vozidlo (N1).

[2] V smernici 92/21/EHS sa prevádzková hmotnosť definuje ako hmotnosť vozidla pripraveného na jazdu (vrátane chladiacej kvapaliny, mazív, paliva, náhradného kolesa,náradia, vodiča). Na vodiča vozidla pripadá paušálne hmotnosť 75 kg (68 kg + 7 kg batožina).

Presné rozmery nájdete v našom technickom liste, prípadne sa informujte u najbližšieho obchodného partnera značky Mercedes-Benz.