Vyhľadávanie

Rozmery a hmotnosti. Rozhodnutie je na vás.

Podvozok, kompaktná karoséria s rázvorom 3 250 mm, kabína vodiča

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,0 3,5
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1] 1 720 – 1 810 1 735 – 1 825
Povolené zaťaženie (kg) pri NPCH 1 190 – 1 280 1 675 – 1 765
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 5 000 3 500/5 500/6 300/7 000 [2]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] - | 2 000/750 - | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Ložný objem [m3] | Max. ložná dĺžka [mm] - -
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 12,3 | 11,3 12,3 | 11,3

Podvozok, štandardná karoséria s rázvorom 3 665 mm[3], kabína vodiča

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,0 3,5 4,6 5,0
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1] 1 705 – 1 830 1 715 – 1 840/2 010 1 990 – 2 025 1 950 – 2 055/2 285
Povolené zaťaženie (kg) pri NPCH 1 170 – 1 295 1 490/1 660 – 1 785 2 575 – 2 610 2 715/2 945 – 3 050
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 5 000 3 500/5 500/6 300/7 000 [2] 6 600 – 7 000 [2] 5 500 – 8750 [2]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] - | 2 000/750 - | 2 000/750 - | 2 000/750 - | 2000/750
Ložná plocha [m2] | Ložný objem [m3] | Max. ložná dĺžka [mm] - - - -
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 13,6 | 12,6 13,6 | 12,6 13,6 | 12,6 13,6 | 12,6

Podvozok, dlhá karoséria s rázvorom 4 325 mm[3], kabína vodiča

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,5 4,6 5,0
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1] 1 745 – 1 870/2 045 2 030 – 2 065 1 990 – 2 095/2 340
Povolené zaťaženie (kg) pri NPCH 1 455/1 630 – 1 755 2 570 – 2 535 2 660/2 905 – 3 010
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 3 500/5 500/6 300/7 000[2] 6 600 – 7 000[2] 5 500 – 8 750[2]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] - | 2 000/750 - | 2 000/750 - | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Ložný objem [m3] | Max. ložná dĺžka [mm] - - -
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 15,6 | 14,6 15,6 | 14,6 15,6 | 14,6

[1] Údaje o prevádzkovej hmotnosti podľa smernice 97/27/ES v znení platnom v čase tlače: hmotnosť vozidla v prevádzkyschopnom stave označuje hmotnosť nenaloženého vozidla s nadstavbou v prevádzkyschopnom stave alebo hmotnosť šasi s kabínou vodiča v prípade, keď nadstavba a/alebo spojovacie zariadenie nie sú predmetom dodávky výrobcu (vrátane chladiacej kvapaliny, maziva, 90 % paliva, 100 % všetkých ostatných kvapalín okrem odpadovej vody, náradia, náhradného kolesa, vodiča (75 kg) a pri autobusoch vrátane hmotnosti spolujazdca (75 kg), ak sa vo vozidle nachádza sedadlo pre spolujazdca).

[2] Zvýšená prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy v kombinácii so zosilneným ťažným zariadením ako zvláštna výbava.

[3] Vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 4,6 t sú vybavené pneumatikami Super-Single; vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 5 t sú vybavené dvojmontážou kolies.