Vyhľadávanie

Rozmery a hmotnosti. Rozhodnutie je na vás.

Kombi, kompaktná karoséria, s rázvorom 3 250 mm, normálna strecha

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,19 3,5
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1], [2] 2 095 – 2 125 2 120 – 2 210
Zaťaženie (kg) pri NCPH[3] 1 065 – 1 095 1 290 – 1 380
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 3 190/5 000 3 500/5 500/6 300/7 000 [4]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] 300 | 2 000/750 300 | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Ložný objem [m3] | Max. ložná dĺžka [mm] 4,4 | 7,5 | 2 600 4,4 | 7,5 | 2 600
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 12,3 | 11,3 12,3 | 11,3

Kombi, kompaktná karoséria s rázvorom 3 250 mm, vysoká strecha

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,19 3,5
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1], [2] 2 130 – 2 160 2 150 – 2 240
Zaťaženie (kg) pri NCPH[3] 1 030 – 1 060 1 260 – 1 350
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 3 190/5 000 3 500/5 500/6 300 / 7.000 [4]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] 150 | 2 000/750 150 | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Ložný objem [m3] | Max. ložná dĺžka [mm] 4,4 | 8,5 | 2 600 4,4 | 8,5 | 2 600
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 12,3 | 11,3 12,3 | 11,3

[1] Údaje o prevádzkovej hmotnosti podľa smernice 97/27/ES v znení platnom v čase tlače: hmotnosť vozidla v prevádzkyschopnom stave označuje hmotnosť nenaloženého vozidla s nadstavbou v prevádzkyschopnom stave alebo hmotnosť šasi s kabínou vodiča v prípade, keď nadstavba a/alebo spojovacie zariadenie nie sú predmetom dodávky výrobcu (vrátane chladiacej kvapaliny, maziva, 90 % paliva, 100 % všetkých ostatných kvapalín okrem odpadovej vody, náradia, náhradného kolesa, vodiča (75 kg) a pri autobusoch vrátane hmotnosti spolujazdca (75 kg), ak sa vo vozidle nachádza sedadlo pre spolujazdca).

[2] Pri vozidlách s pohonom všetkých kolies sa prevádzková hmotnosť zvyšuje maximálne o 170 kg.

[3] Pri vozidlách s pohonom všetkých kolies sa zaťaženie znižuje maximálne o 170 kg.

[4] Zvýšená prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy je dostupná v kombinácii so zosilneným ťažným zariadením ako zvláštna výbava, podľa vyhotovenia hnacieho ústrojenstva – okrem modelov 316 a 316 NGT.