Vyhľadávanie

Rozmery a hmotnosti. Rozhodnutie je na vás.

Kompaktná karoséria s rázvorom 3 250 mm, normálna strecha

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,0 3,5
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1], [2] 2 000 – 2 090 2 010 – 2 100
Zaťaženie (kg) pri NCPH[3] 910 – 1 000 1 400 – 1 490
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 3 000/5 000 3 500/5 500/6 300/7 000[4]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] 300 | 2 000/750 300 | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Ložný objem [m3] | Max. ložná dĺžka [mm] 4,4 | 7,5 | 2 600 4,4 | 7,5 | 2 600
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 12,3 | 11,3 12,3 | 11,3

Kompaktná karoséria s rázvorom 3 250 mm, vysoká strecha

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,0 3,5
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1], [2] 2 030 – 2 120 2 040 – 2 130
Zaťaženie (kg) pri NCPH[3] 880 – 970 1 370 – 1 460
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 3 000/5 000 3 500/5 500/6 300/7 000[4]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] 150 | 2 000/750 150 | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Ložný objem [m3] | Max. ložná dĺžka [mm] 4,4 | 8,5 | 2 600 4,4 | 8,5 | 2 600
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 12,3 | 11,3 12,3 | 11,3

[1] Údaje podľa smernice 92/21/EHS alebo 97/27/ES platnej pre danú triedu vozidla v aktuálnom platnom znení (hmotnosť vozidla pripraveného na jazdu, vrátane náradia/rezervného kolesa a prípadne ťažného zariadenia, ak sú súčasťou dodávky od výrobcu, palivová nádrž naplnená na 90 % vrátane vodiča, prípadne aj batožiny) pre vozidlá so sériovou výbavou, prvky zvláštnej výbavy a príslušenstva spravidla zvyšujú túto hodnotu, čím sa úmerne zníži užitočné zaťaženie vozidla. Upozornenie: podľa normy ISO-M06 1176 sa hodnoty prevádzkovej hmotnosti znižujú až o 75 kg.

[2] Pri vozidlách s pohonom všetkých kolies sa prevádzková hmotnosť zvyšuje o približne 130 – 165 kg.

[3] Pri vozidlách s pohonom všetkých kolies sa zaťaženie znižuje o približne 130 – 165 kg.

[4] Zvýšená prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy v kombinácii so zosilneným ťažným zariadením ako zvláštna výbava.