Vyhľadávanie

Varianty a flexibilita. Rozmanitosť umožňuje jedinečnosť.

Najlepší vo svojej triede – s najväčším počtom variantov

Nový Sprinter je otvorený všetkému, čo vám uľahčí každodennú prácu. V štandardnej kabíne vodiča je komfortný priestor až pre tri osoby a na jeho robustnej ložnej ploche veľkosti 5,8 až 9,1 m² možno bez námahy prepraviť napríklad päť europaliet. Aby bolo nakladanie a vykladanie rovnako jednoduché ako preprava, má nízku hranu a na troch stranách kompletne sklopné bočnice. Nový Sprinter s tromi rázvormi, dvomi variantmi kabíny vodiča, štyrmi rôznymi dĺžkami nákladnej plošiny a dvomi rôznymi šírkami nákladnej plošiny je vaše dokonalé prepravné riešenie.

 • Tri rázvory
 • Dva varianty kabíny vodiča
 • Štyri rôzne dĺžky nákladnej plošiny
 • Dve rôzne šírky nákladnej plošiny
 • Štandardná kabína vodiča alebo dvojitá kabína
 • Rozmanité varianty motorov
 • Množstvo prvkov zvláštnej výbavy
 • Hmotnostné varianty: tonáže od 3,0 až do 5,0 t
 • Na želanie hmotnosť prívesu až do 3,5 t pre vybrané varianty vozidla
 • Zaťaženie max. 3 050 kg
 • Ložná plocha do 9,1 m²