Vyhľadávanie

Rozmery a hmotnosti. Rozhodnutie je na vás.

Valník, kompaktná karoséria s rázvorom 3 250 mm, kabína vodiča

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,0 3,5
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1] 1 935 – 2 025 1 970 – 2 060
Povolené zaťaženie (kg) pri NPCH 975 – 1 065 1 440 – 1 530
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 5 000 3 500/5 500/6 300/7 000[2]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] – | 2 000/750 - | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Max. ložná dĺžka [mm] 5,8 | 2 850 5,8 | 2 850
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 12,3 | 11,3 12,3 | 11,3

Valník, štandardná karoséria s rázvorom 3 665 mm [3], kabína vodiča

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,0 3,5 4,6 5,0
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1] 1 945 – 2 070 1 980 – 2 105/2 280 2 310 – 2 345 2 275 – 2 375/2 605
Povolené zaťaženie (kg) pri NPCH 930 – 1 055 1 220/1 395 - 1 520 2 275 – 2 290 2 395/2 625 – 2 725
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 5 000 3 500/5 500/6 300/7 000[2] 6 600 – 7 000[2] 6 000 – 8 750[2]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] - | 2 000/750 – | 2 000/750 - | 2 000/750 – | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Max. ložná dĺžka [mm] 6,9/7,6 | 3 400/3 600 6,9/7,6 | 3 400/3 600 6,9/7,6 | 3.400/3 600 6,9/7,6 | 3 400/3 600
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 13,6 | 12,6 13,6 | 12,6 13,6 | 12,6 13,6 | 12,6

Valník, dlhá karoséria s rázvorom 4 325 mm [3], kabína vodiča

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,5 4,6 5,0
Leergewicht [kg] bei zGG [1] 2 065 – 2 185/2 370 2 410 – 2 445 2 375 – 2 475/2 720
Zuladung [kg] bei zGG 1 130/1 315 – 1 435 2 155 – 2 190 2 280/2 525 – 2 625
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 3 500/5 500/6 300/7 000[2] 6 600 – 7 000[2] 5 500 – 8 750[2]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] – | 2 000/750 - | 2 000/750 - | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Max. ložná dĺžka [mm] 8,7/9,1 | 4 300 8,7/9,1 | 4 300 8,7/9,1 | 4 300
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 15,6 | 14,6 15,6 | 14,6 15,6 | 14,6

[1] Údaje o prevádzkovej hmotnosti podľa smernice 97/27/ES v znení platnom v čase tlače: hmotnosť vozidla v prevádzkyschopnom stave označuje hmotnosť nenaloženého vozidla s nadstavbou v prevádzkyschopnom stave alebo hmotnosť šasi s kabínou vodiča v prípade, keď nadstavba a/alebo spojovacie zariadenie nie sú predmetom dodávky výrobcu (vrátane chladiacej kvapaliny, maziva, 90 % paliva, 100 % všetkých ostatných kvapalín okrem odpadovej vody, náradia, náhradného kolesa, vodiča (75 kg) a pri autobusoch vrátane hmotnosti spolujazdca (75 kg), ak sa vo vozidle nachádza sedadlo pre spolujazdca).

[2] Zvýšená prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy v kombinácii so zosilneným ťažným zariadením ako zvláštna výbava.

[3] Vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 4,6 t sú vybavené pneumatikami Super-Single; vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 5 t sú vybavené dvojmontážou kolies.