Vyhľadávanie

Rozmery a hmotnosti. Rozhodnutie je na vás.

Valník, kompaktná karoséria s rázvorom 3 250 mm, dvojitá kabína

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,0 3,5
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1] 2 085 – 2 120 2 125 – 2 215
Povolené zaťaženie (kg) pri NPCH 880 - 915 1 285 – 1 375
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 5 000 3 500/5 500/6 300/7 000[2]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] 100 | 2 000/750 100 | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Max. ložná dĺžka [mm] 4,3 | 2 120 4,3 | 2 120
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 12,3 | 11,3 12,3 | 11,3

Valník, štandardná karoséria s rázvorom 3 665 mm [3], dvojitá kabína

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,0 3,5 4,6 5,0
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1] 2 115 – 2 180 2 150 – 2 275/2 360 2 455 – 2 490 2 415 – 2 520
Povolené zaťaženie (kg) pri NPCH 820 – 885 1 140/1 225 – 1 350 2 110 – 2 145 2 480 – 2 585
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 5 000 3 500/5 500/6 300/7 000[2] 6 600 – 7 000[2] 5 500 – 8 750[2]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] 100 | 2 000/750 100 | 2 000/750 100 | 2 000/750 100 | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Max. ložná dĺžka [mm] 5,5/5,7 | 2 700 5,5/5,7 | 2 700 5,5/5,7 | 2 700 5,5/5,7 | 2 700
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 13,6 | 12,6 13,6 | 12,6 13,6 | 12,6 13,6 | 12,6

Valník, dlhá karoséria s rázvorom 4 325 mm [3], dvojitá kabína

Najvyššia prípustná celková hmotnosť [t] 3,5 4,6 5,0
Prevádzková hmotnosť [kg] pri NPCH[1] 2 225 – 2 345/2 430 2 545 – 2 580 2 510 – 2 610
Povolené zaťaženie (kg) pri NPCH 1 070/1 155 – 1 275 2 020 – 2 055 2 390 – 2 490
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy [kg] 3 500/5 500/6 300/7 000[2] 6 600 – 7 000[2] 5 500 – 8 750[2]
Maximálne zaťaženie strechy [kg] | hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného [kg] 100 | 2 000/750 100 | 2 000/750 100 | 2 000/750
Ložná plocha [m2] | Max. ložná dĺžka [mm] 6,9 / 7,6 | 3 400/3 600 6,9/7,6 | 3 400/3 600 6,9/7,6 | 3.400/3 600
Priemer otáčania Ø [m] | Stopový priemer otáčania Ø [m] 15,6 | 14,6 15,6 | 14,6 15,6 | 14,6

[1] Údaje o prevádzkovej hmotnosti podľa smernice 97/27/ES v znení platnom v čase tlače: hmotnosť vozidla v prevádzkyschopnom stave označuje hmotnosť nenaloženého vozidla s nadstavbou v prevádzkyschopnom stave alebo hmotnosť šasi s kabínou vodiča v prípade, keď nadstavba a/alebo spojovacie zariadenie nie sú predmetom dodávky výrobcu (vrátane chladiacej kvapaliny, maziva, 90 % paliva, 100 % všetkých ostatných kvapalín okrem odpadovej vody, náradia, náhradného kolesa, vodiča (75 kg) a pri autobusoch vrátane hmotnosti spolujazdca (75 kg), ak sa vo vozidle nachádza sedadlo pre spolujazdca).

[2] Zvýšená prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy v kombinácii so zosilneným ťažným zariadením ako zvláštna výbava.

[3] Vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 4,6 t sú vybavené pneumatikami Super-Single; vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 5 t sú vybavené dvojmontážou kolies.