Rozmery a hmotnosti. Rozhodnutie je na vás

Kompaktné Vito s rázvorom kolies 3 200 mm.

Prípustná celková hmotnosť (t)   2,8 3,05
Dĺžka vozidla (mm)   4 895 4 895
Prevádzková hmotnosť [1] [2] (kg) pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti   1 800 – 1 965 1 800 – 1 965
Zaťaženie [2] (kg) pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti   835 – 1 250 835 – 1 250
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg)   4 000/4 800/5 300 [3] 4 050/4 800/5 050/5 500 [3]
Maximálne zaťaženie strechy (kg)   150 150
Hmotnosť prívesu (kg) brzdeného [4] 1 200/2 000/2 500 [5] 1 000/1 800/2 000/2 500 [5]
nebrzdeného 750 750
Max. ložná plocha (m²)   1,86 1,86
Maximálny ložný objem (m³)   3,1 3,1
Maximálna ložná dĺžka (mm)   2 586 2 586
Priemer otáčania Ø (m) | Stopový priemer otáčania Ø (m)
Pohon predných kolies
  12,9 | 12,2 12,9 | 12,2
Priemer otáčania Ø (m) | Stopový priemer otáčania Ø (m)
Pohon zadných kolies
  11,8 | 11,1 11,8 | 11,1

[1] Údaje podľa smernice 97/27/ES v platnom znení. (S vodičom s hmotnosťou 75 kg, so všetkými prevádzkovými kvapalinami a s palivovou nádržou naplnenou na 90%).

[2] Výbava, resp. línie výbavy môžu ovplyvniť zaťaženie zvýšením/znížením prevádzkovej hmotnosti. Ďalšie informácie získate u predajcu značky Mercedes Benz.

[3] Vyššia celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy v kombinácii so zosilneným závesom prívesu je dostupná ako zvláštna výbava a závisí od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva.

[4] V závislosti od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva.

[5] Vyššia hmotnosť prívesu v kombinácii so zosilneným závesom prívesu je dostupná ako zvláštna výbava a závisí od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva.

Presné rozmery nájdete v našom technickom liste, prípadne sa informujte u zmluvného partnera značky Mercedes-Benz.

Vito

Mixto

Prednosti vozidla

Technické údaje a výbava

Poradenstvo a kúpa