Vyhľadávanie

Produkt Mercedes Benz MobiloVan

Vaša mobilita je naším cieľom.

[1] Platí od 1. októbra 2012 pre vozidlá s prvou registráciou vozidla od 1. októbra 2012.

[2] Maximálne 30 rokov pri pravidelnom servise v autorizovanej dielni Mercedes-Benz.

[3] Náhradné vozidlo podľa dostupnosti.