Vyhľadávanie

Rozmery a hmotnosti. Rozhodnutie je na vás

Kompaktné Vito s rázvorom kolies 3 200 mm.

Prípustná celková hmotnosť (t)   2,8 3,05
Dĺžka vozidla (mm)   4 895 4 895
Prevádzková hmotnosť [1] [2] (kg) pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti BASE 1 976 – 1 990 1 976 – 1 990
PRO 1 981 – 1 995 1 981 – 1 995
SELECT 2 016 – 2 030 2 016 – 2 030
Zaťaženie [2] (kg) pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti BASE 810 – 1 074 810 – 1 074
PRO 805 – 1 069 805 – 1 069
SELECT 770 – 1 034 770 – 1 034
Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg)   4 000/4 800/5 300 [3] 4 050/4 800/5 050/5 550 [3]
Maximálne zaťaženie strechy (kg)   150 150
Hmotnosť prívesu (kg) brzdeného [4] 1 200/2 000/2 500 [5] 1 000/1 800/2 000/2 500 [5]
nebrzdeného 750 750
Maximálna ložná plocha (m²)  
Maximálny ložný objem (m³)   0,58 (0,72) [6] 0,58 (0,72) [6]
Maximálna ložná dĺžka (mm)   2 408 (2 433) [6] 2 408 (2 433) [6]
Priemer otáčania Ø (m) | Stopový priemer otáčania Ø (m)
Pohon predných kolies
  12,9 | 12,2 12,9 | 12,2
Priemer otáčania Ø (m) | Stopový priemer otáčania Ø (m)
Pohon zadných kolies
  11,8 | 11,1 11,8 | 11,1

[1] Údaje podľa smernice 92/21/ES v platnom znení. (Vrátane vodiča s hmotnosťou 68 kg, batožiny s hmotnosťou 7 kg, všetkých prevádzkových kvapalín a palivovej nádrže naplnenej na 90%).

[2] Výbava, resp. línie výbavy môžu ovplyvniť zaťaženie zvýšením/znížením prevádzkovej hmotnosti. Ďalšie informácie získate u predajcu značky Mercedes Benz.

[3] Vyššia celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy v kombinácii so zosilneným závesom prívesu je dostupná ako zvláštna výbava a závisí od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva.

[4] V závislosti od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva.

[5] Vyššia hmotnosť prívesu v kombinácii so zosilneným závesom prívesu je dostupná ako zvláštna výbava a závisí od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva.

[6] Hodnoty v zátvorkách sa vzťahujú na model Vito Tourer BASE.

Presné rozmery nájdete v našom technickom liste, prípadne sa informujte u zmluvného partnera značky Mercedes-Benz.