Vyhľadávanie

Bezstarostná mobilita až na 30 rokov

Benefit
 
Úhrada nákladov spojených s výjazdom technika na miesto poruchy a späť.
Pomoc na mieste v prípade drobných opráv do výšky 150 € bez DPH.
Odtiahnutie vozidla k najbližšiemu autorizovanému servisnému partnerovi Mercedes-Benz.
Taxi, prepravné služby a verejná doprava[2] maximálne do výšky 75 € bez DPH.
Odvoz vozidla[2] v okruhu 50 km od servisného partnera Mercedes-Benz.
Náhradné vozidlo[2][3] na dobu trvania opravy až do troch pracovných dní.
Letecká/železničná preprava spiatočná cesta do výšky 400 € bez DPH na osobu.
Hotel[4] s raňajkami počas trvania opráv až do výšky 400 € bez DPH na osobu.

[1] Platí pre vozidlá s prvou registráciou od 1. 10. 2012 v zmysle konkrétnych platných podmienok.

[2] V prípade technických porúch alebo pri návštevách dielne v prípadoch záruky a kulancie, ktoré vyžadujú viac ako dve hodiny práce.

[3] Typ vozidla podľa dostupnosti.

[4] Maximálne na tri pracovné dni.