Vyhľadávanie

Servis v cene vozidla
Vito, Citan a Trieda X

Servis v cene vozidla na šesť rokov alebo do 160 000 kilometrov

Podmienkou úspešného pôsobenia na trhu automobilov je nesporne aj kvalitný a pohotový servis. Starostlivosti o zákazníka venujeme maximálnu pozornosť.

Našim zákazníkom ponúkame zaujímavú službu: 6 rokov alebo do 160-tisíc kilometrov servis v cene vozidla a údržba vrátane prác a materiálu. Platí pre všetky modely osobných a ľahkých úžitkových vozidiel okrem modelu Sprinter. Keď si náš zákazník spočíta šesťročné servisné náklady, tak zistí, že sme mu venovali minimálne v závislosti od typu vozidla 2-5 tisíc eur.

Na nový Sprinter, predaný po 01.06.2018 poskytujeme bezplatný servis v cene vozidla až 10 rokov alebo do 500.000 km vrátane prác a originálnych náhradných dielov, olejov a mazív.

  Podmienky platnosti 6-ročného servisu v cene vozidla:

  Rozsah servisných úkonov:

  Servisné úkony nie sú odstraňovanie škôd spôsobených:

  • nehodou alebo násilím
  • neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročenie záťaže, otáčok motora, nedodržanie návodu na obsluhu
  • zmenami na vozidle prevádzaných treťou osobou
  • používaním neoriginálnych ND a príslušenstva

  ako aj

  • prevádzanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku opotrebenia (brzdové obloženie, spojka, drážkový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy...)
  • výmena poškodených skiel vozidla
  • výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies
  • všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody (akumulátor, pneumatiky...)
  • náklady na odťah
  • oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb
  • dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (alarm, imobilizér)
  • opravy a úpravy laku
  • dopĺňanie prevádzkových náplní (motorový olej, náplň do ostrekovačov, brzdová kvapalina...)

  Čo je zákazník povinný:

  • vždy pristaviť vozidlo v rámci predpísaných technických prehliadok včas
  • vykonať priebežné kontroly, ako i doplnenie stavu motorového oleja, chladiacej kvapaliny, mazadiel, náplne do ostrekovačov, tlaku pneumatík na vlastné náklady

  Servisné výkony budú realizované výhradne v zmluvných dielňach siete MB na Slovensku.

  Vyhradzujeme si právo tento produkt kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu stiahnuť z ponuky našich servisných služieb.