Vyhľadávanie

Bezstarostných 10 rokov

K 6-ročnému servisu v cene vozidla ponúkame ďalšie 4 roky prácu pri pravidelnej údržbe zadarmo a originálne náhradné diely za férové ceny.

Cena balika zahŕňa:

 • výmena motorového oleja a olejového filtra

Kontrola funkcií vozidla:

 • svetelných a zvukových zariadení a smeroviek
 • vonkajšieho a vnútorného osvetlenia vozidla
 • kontroliek združeného palubného prístoja
 • stieračov, ostrekovačov, zariadenia na čistenie svetlometov

Kontrola kvapalín:

 • chladiaceho systému motora vrátane ochrany proti korózii a zamrznutiu
 • brzdového systému

Daľšie úkony:

 • vynulovanie ukazovateľa servisneho intervalu Assyst
 • kontrola stavu pneumatík, správne nahustenie pneumatík , vrátane rezervného kolesa, alebo kontrola Tirefit
 • kontrola klinového/drážkového remeňa
 • kontrola stavu batérie vozidla
 • Kontrola opotrebovania brzdových platničiek, kotúčov a obložení

Servisné balíky

Servisné úkony nie sú odstraňovanie škôd spôsobených nehodou alebo násilím, neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročenie záťaže, otáčok motora, nedodržanie návodu na obsluhu, zmenami na vozidle prevádzaných treťou osobou, používaním neoriginálnych ND a príslušenstva, prevádzanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku opotrebenia (brzdové obloženie, spojka, drážkový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy...), výmena poškodených skiel vozidla, výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies, všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody (akumulátor, pneumatiky...), náklady na odťah, oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb, dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (alarm, imobilizér), opravy a úpravy laku, dopĺňanie prevádzkových náplní (motorový olej, náplň do ostrekovačov, brzdová kvapalina...