2006 dodnes - inovácie pre budúcnosť

Nový Sprinter Mercedes-Benz

História