Tu má svoj domov bezpečnosť

Zmena chladiva R-134a na R-1234yf


Zvolávacia akcia vozidiel Mercedes-Benz: zmena chladiva z R-134a na R-1234yf

Zmena chladiva R-134a na R-1234yf


Zvolávacia akcia vozidiel Mercedes-Benz: zmena chladiva z R-134a na R-1234yf

Informácie o zvolávacej akcii

Palivová nádrž na motorovú naftu

Informácie o zvolávacej akcii

Na základe nariadenia Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) v Nemecku, vykonáva výrobca vozidiel Mercedes-Benz od leta 2019 záväzné zvolávacie akcie vozidiel značky Mercedes-Benz. Zvolávacie akcie sa týkajú modelov vozidiel Triedy A, Triedy B, CLA kupé, ako aj SL roadster. Prostredníctvom servisnej organizácie Mercedes-Benz je v rámci zvolávacích akcií na dotknutých vozidlách naplánovaná zmena systému klimatizácie, ktorá umožní používanie nového chladiva.

Dôležitá informácia: pri mnohých modeloch vozidiel sa zvolávacia akcia týka len vozidiel z určitého obdobia výroby. Skutočnosť, či sa zvolávacia akcia týka daného vozidla, nemožno preto spoľahlivo zistiť len na základe označenia modelu a motora.