Exkluzívne novinky o EQC

Energetická revolúcia

Nová epocha pre obnoviteľné energie v Nemecku

Exkluzívne novinky o EQC

Energetická revolúcia

Nová epocha pre obnoviteľné energie v Nemecku

Stuttgart/Düsseldorf – Divízia Mercedes-Benz Cars urobila spolu so spoločnosťou Statkraft prvý krok na ceste k zásobovaniu nemeckých závodov energiou s neutrálnou bilanciou CO2. To je ďalšou súčasťou výrobnej stratégie divízie Mercedes-Benz Cars – digital, flexible, green. Zmluva o odbere elektrickej energie umožňuje divízii Mercedes-Benz Cars priamy odber elektriny z veterných elektrární v Nemecku, ktorých podpora podľa zákona o obnoviteľných energiách (EEG) po roku 2020 vyprší. Týmto spôsobom zabezpečí divízia Mercedes-Benz Cars ekonomickú prevádzku existujúcich zariadení, ktoré tak budú môcť ďalej prispievať k dosiahnutiu klimatických cieľov v Nemecku. Zmluva o odbere elektrickej energie sa tak stáva dôležitým príspevkom k nemeckej energetickej revolúcii.


Nórsky dodávateľ energie Statkraft dodáva regeneratívne vyrobenú elektrickú energiu z celkovo šiestich veterných parkov s účasťou občanov (tzv. Bürgerwindparks). Táto elektrická energia sa bude používať na zásobovanie závodu Mercedes-Benz v Brémach, ako aj pre nemecké prevádzky na výrobu akumulátorov, akými sú napríklad závody v mestách Kamenz a Stuttgart-Untertürkheim.
„V rámci divízie Mercedes-Benz Cars sledujeme v našej globálnej výrobnej organizácii stratégiu digital, flexible, green. K tomu okrem iného patrí aj skutočnosť, že do roku 2022 budeme všetky naše nemecké závody zásobovať energiou s neutrálnou bilanciou CO2. Ako prvá priemyselná spoločnosť v Nemecku používame elektrickú energiu zo šiestich veterných parkov a už dnes tak zabezpečujeme ich ďalšiu prevádzku. Tým robíme dôležitý krok v realizácii našej výroby s neutrálnou bilanciou CO2 a zdôrazňujeme našu spoločenskú zodpovednosť,“ uviedol Markus Schäfer, člen predstavenstva divízie Mercedes-Benz Cars, zodpovedný za riadenie výroby a zásobovacieho reťazca.


Spoločnosť Statkraft je najväčší producent obnoviteľnej energie v Európe a významný aktér v obchode s energiami. Ako vedúci poskytovateľ PPA (Power Purchase Agreement, Zmluva o nákupe elektrickej energie ) spája koncern po celej Európe výrobcov elektrickej energie so spoločnosťami z oblasti obchodu a priemyslu a rozvíja nové koncepty, ktoré ponúkajú pridanú hodnotu pre obe strany. V Nemecku uviedla spoločnosť Statkraft na trh zariadenia na obnoviteľné zdroje energie s výkonom 10 000 MW a je tak v tejto oblasti jednotkou na trhu. Dodávka elektrickej energie z veterných parkov sa zakomponuje do existujúceho zásobovania elektrinou prostredníctvom spoločnosti Enovos Energie Deutschland GmbH. Spoločnosť Enovos zabezpečí predovšetkým vyúčtovanie, využívanie siete a integráciu dodávok ekologického prúdu do energetického portfólia závodov Mercedes-Benz.


„Spolupráca s inovatívnymi spoločnosťami ako Daimler, Enovos a s priekopníkmi v oblasti veternej energie, ako sú veterné parky s účasťou občanov, nám umožňuje napredovať v integrácii trhu s obnoviteľnými energiami v Nemecku a v Európe,“ hovorí Dr. Carsten Poppinga, konateľ spoločnosti Statkraft v Nemecku. „Táto zmluva posilní našu vedúcu pozíciu v Európe v segmente priameho zásobovania priemyselných zákazníkov elektrickou energiou z nepodporovaných, obnoviteľných zariadení. Ak sa stretnú trhovo orientované jednanie, cielený predaj a efektívna prevádzka zariadení, je v mnohých prípadoch možné fungovanie bez podpory,“ uvádza ďalej Poppinga.


„Integrácia obnoviteľných energií nepodporovaných v zmysle zákona o obnoviteľných energiách (EEG) do klasických modelov dodávok energie má z pohľadu budúcnosti centrálny význam pre našu cieľovú skupinu veľkých priemyselných spoločností. V tejto súvislosti je úspešná realizácia dodávok ekologického prúdu pre nášho dlhoročného zákazníka na poli energií Daimler spolu so spoločnosťou Statkraft dôležitým krokom,“ objasňuje Andreas Loh, konateľ spoločnosti Enovos Energie Deutschland GmbH.


O veterných parkoch
Celkovo šesť veterných parkov s 31 turbínami sa nachádza v okruhu okolo 25 kilometrov od dolnosaskej metropoly Hannover, ako aj v meste Bassum, 30 kilometrov južne od Brém. Zariadenia vyrábajú zhruba 74 GWh ročne a majú inštalovaný výkon 46 MW. Do prevádzky boli uvedené v období medzi rokmi 1999 a 2001, pričom ich podpora prostredníctvom zákona o obnoviteľných energiách po 20 rokoch vyprší.


Ekologický prúd vyrobený vo veternom parku sa po vstúpení zmluvy do platnosti dodá do siete a v tom istom čase ho budú zo siete odoberať závody Mercedes-Benz. Prúdový výkon je odstupňovaný v súlade s rozličnými dobami ukončenia podpory podľa zákona EEG pre jednotlivé zariadenia, na rok 2021 je naplánovaných 33,1 milióna kilowatthodín (KWh). V rokoch 2022 až 2024 sa predbežne predpokladá úroveň 74 miliónov KWh a v roku 2025 zmluva predpokladá dodávku na úrovni 21,8 milióna KWh. Tento ekologický prúd sa použije napríklad na výrobu elektrického vozidla EQC v závode Mercedes-Benz v Brémach. Elektro-ofenzíva zo strany Mercedes-Benz dôsledne pokračuje vďaka prístupu zásobovania závodov energiou s neutrálnou bilanciou CO2.


Koniec podpory v zmysle zákona EEG od roku 2021
Zákon o obnoviteľných energiách (EEG) doposiaľ garantoval prevádzkovateľom veterných parkov pevne stanovené plnenia za odber elektriny. Od 1. januára 2021 uplynie v prípade zhruba 6 000 nemeckých veterných elektrární podpora v zmysle zákona EEG. To celkovo zodpovedá inštalovanému výkonu s hodnotou 4,5 GW, čo je dostatok energie na pokrytie spotreby elektriny pre približne 2,1 milióna domácností. Od roku 2022 budú postupne každý rok vypadávať z podpory v zmysle zákona EEG ďalšie zariadenia. Podľa aktuálneho stavu údajov by sa to v časovom horizonte 2022 až 2026 mohlo ročne dotknúť asi 1 600 veterných elektrární s celkovým výkonom približne 2,5 gigawattov inštalovaného výkonu.


Zásobovanie nemeckých závodov divízie Mercedes-Benz Cars energiou s neutrálnou bilanciou CO2
V Nemecku disponuje divízia Mercedes-Benz Cars ôsmimi závodmi na výrobu automobilov a hnacích ústrojenstiev (Brémy, Rastatt, Sindelfingen, Berlín, Hamburg, Kamenz, Kölleda, Stuttgart-Untertürkheim), ktoré elektrický prúd prikupujú alebo prevádzkujú vlastné elektrárne. V budúcnosti bude prikúpený prúd preukázateľne stopercentne pochádzať z obnoviteľných zdrojov, akými sú napríklad veterná alebo vodná energia. To zodpovedá približne trom štvrtinám požadovanej potreby elektrickej energie v nemeckých závodoch. Zvyšná časť potrebnej elektrickej energie sa vyrobí vo vlastných, vysoko efektívnych zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektriny. Emisie CO2, ktoré pritom vzniknú, budú vyvažované kvalifikovanými kompenzačnými projektmi.


Nové závody v Nemecku a v Európe majú od začiatku disponovať systémom napájania energiou s neutrálnou bilanciou CO2: týmto spôsobom sa v súčasnosti buduje aj nový závod na výrobu motorov v meste Jawor (Poľsko) s neutrálnou bilanciou CO2. Závod začne fungovať v tomto roku a vďaka dlhodobej zmluve o dodávke bude odoberať elektrický prúd získaný z veterného parku Taczalin vzdialeného zhruba 10 kilometrov.


O Mercedes-Benz Cars Operations
Mercedes-Benz Cars Operations (MO) zodpovedá za výrobu osobných vozidiel vo viac ako 30 prevádzkach na celom svete. Tri z nich sa v súčasnosti nachádzajú vo výstavbe. V rámci flexibilnej a efektívnej výrobnej siete s približne 78 000 zamestnancami sem patria aj centrálne funkcie Plánovanie výroby, TECFABRIK, Logistika a Riadenie kvality. V minulom roku vyrobila divízia Mercedes-Benz Cars viac ako 2,4 milióna osobných vozidiel značiek Mercedes-Benz a smart a zaznamenala tak siedmy rekord za sebou. Sieť sa orientuje na produktové architektúry s náhonom na predné kolesá (kompaktné vozidlá) a s náhonom na zadné kolesá (napríklad Trieda S, E a C), ako aj architektúry SUV a športových vozidiel. Patrí sem i výrobná sieť pre hnacie ústrojenstvo (motory, prevodovky, nápravy, komponenty). Základom každej výrobnej siete architektúry je vedúci závod, ktorý slúži ako kompetenčné centrum pre rozbeh výroby, technológiu a na zabezpečenie kvality.
Divízia Mercedes-Benz Cars je pripravená na elektrickú mobilitu: na celom svete aktuálne vznikajú elektrozávody na výrobu elektrických vozidiel a akumulátorov. Pozornosť sa počas každodennej práce zameriava na ustavičné zlepšovanie, ako aj ďalší vývoj moderných výrobných postupov umožňujúcich efektívnu, flexibilnú a ekologickú výrobu budúcich automobilov na špičkovej technickej úrovni v kvalite typickej pre značku Mercedes-Benz. Základom sú pracovníci so svojimi zručnosťami, ktorým v práci pomáhajú cielene ergonomicky navrhnuté pracovisko a inteligentná automatizácia. Okrem vlastných výrobných závodov využíva divízia Mercedes-Benz Cars v rámci kurzu rastu čoraz viac rôzne formy spolupráce.


O spoločnosti Statkraft
Spoločnosť Statkraft je najväčším producentom obnoviteľnej energie v Európe. Koncern vyrába prúd z vody, vetra, biomasy a plynu, je producentom tepla a významným aktérom v segmente obchodu s energiami. Statkraft zamestnáva 3 500 zamestnancov v 16 krajinách. Ako vedúci poskytovateľ PPA spája koncern po celej Európe výrobcov elektrickej energie so spoločnosťami z oblasti obchodu a priemyslu a rozvíja nové koncepty, ktoré ponúkajú pridanú hodnotu pre obe strany. V Nemecku je Statkraft s portfóliom 10 000 MW lídrom na trhu v priamom predaji.

Kontaktné osoby Mercedes-Benz Group AG:
Stefanie Krugsberger, +49 (0) 711 17-45892, stefanie.krugsberger@daimler.com
Matthias Krust, +49 (0) 711 17-41928, matthias.krust@daimler.com
Sofia Stauber, +49 (0) 711 17-40598, sofia.stauber@daimler.com

Ďalšie informácie od Mercedes-Benz sú k dispozícii na internete:
www.media.daimler.com, https://media.mercedes-benz.com a www.mercedes-benz.com


Kontaktné osoby Statkraft:
Anne Joeken, +49 (0)163 9611404, anne.joeken@statkraft.com
Judith Tranninger, +49 (0)163 9120014, judith.tranninger@statkraft.com

Sociálne médiá:
• YouTube: http://www.youtube.com/user/StatkraftChannel
• Twitter: http://twitter.com/Statkraft
• Instagram: https://www.instagram.com/statkraft
• Facebook: https://www.facebook.com/statkraft  

Tlačová informácia, 12. decembra 2018