Financovanie, leasing a poistenie

S atraktívnymi podmienkami na ceste k vysnívanému vozidlu

Objavte financovanie a leasing


Finančné služby od spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services

    

Objavte financovanie a leasing


Finančné služby od spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services

    

 • Financovanie

  Nezaplatiteľný pri Mercedese je iba zážitok z jazdy

  Nezaplatiteľný pri Mercedese je iba zážitok z jazdy

  Dvaja muži diskutujú o finančných službách od spoločnosti Mercedes Benz Financial Services Country S.A.

  Chceli by ste vlastniť Mercedes, ale nechcete zaplatiť ihneď celú kúpnu cenu? Splácajte ju v prehľadných mesačných splátkach. Objavte finančné produkty dokonalo zladené s vašimi požiadavkami.

 • Operatívny leasing

  Aby sny nezostali iba snami

  Aby sny nezostali iba snami

  Mladý muž šťastne drží vo svojich rukách lízingovú zmluvu na svoje vozidlo značky Mercedes-Benz.

  Chceli by ste jazdiť v najnovšom vozidle a platiť pritom iba za používanie? Leasingové produkty od spoločnosti Mercedes Benz Financial Services Slovakia s. r. o. vám poskytnú najlepšie riešenie a Vy získate finančnú flexibilnosť.

Objavte poistenia


Poistite sa. Bezpečnosť je prvoradá.

Poistenia pre vaše vozidlo Mercedes-Benz vám ponúkajú komplexnú ochranu spĺňajúcu najvyššie nároky.

Objavte poistenia


Poistite sa. Bezpečnosť je prvoradá.

Poistenia pre vaše vozidlo Mercedes-Benz vám ponúkajú komplexnú ochranu spĺňajúcu najvyššie nároky.

Istota na cestách s plným krytím

Otec s dcérou stoja pri vozidle Mercedes-Benz Triedy V a radostne tlieskajú.

Istota na cestách s plným krytím

Uisťujeme vás, že si teraz môžete užívať upokojujúci pocit istoty: s prispôsobiteľnými poisteniami pre váš Mercedes si totiž môžete vyskladať svoju ochranu celkom podľa svojich predstáv. Nielenže bude vaše vozidlo komplexne poistené, ale dáva vám aj istotu, že váš Mercedes bude v prípade škodovej udalosti opravený v dielni Mercedes-Benz v súlade s predpismi výrobcu.

Vaše výhody:

 • Najlepšie poistné krytie:
  zabezpečte si našu efektívnu a rozsiahlu ochranu v podobe povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia s atraktívnymi podmienkami.
 • Neobmedzená mobilita:
  ak vaše osobné motorové vozidlo musí stráviť určitý čas v dielni, s produktom care&drive2 máte k dispozícii službu odvozu a dovozu vozidla, v prípade potreby aj možnosť požičania vozidla a 24-hodinovú infolinku.
 • Finančná istota:
  voliteľné poistenie kúpnej ceny preklenie medzeru medzi hodnotou opätovného obstarania osobného motorového vozidla, ktorú pokrýva havarijné poistenie a pôvodnou kúpnou cenou – až počas 48 mesiacov.
 • Havarijné poistenie

  Havarijné poistenie

  Havarijné poistenie

  chráni vaše vozidlo najmä v prípade nehody, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti prípadne vandalizmu. V prípade, že je uzatvorené havarijné poistenie ako súčasť leasingovej alebo úverovej zmluvy, je poistenie po celú dobu trvania zmluvy fixné. Nenesiete teda riziko jeho zvýšenia. Navyše je rozložené do mesačných splátok a Vy nebudete obťažovaní administratívou ani jednorázovými ročnými platbami. 

 • Povinné zmluvné poistenie

  Povinné zmluvné poistenie

  Povinné zmluvné poistenie

  Každý držiteľ alebo vlastník motorového vozidla musí uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Táto povinnosť vyplýva zo zákona a poistná zmluva musí byť platná po celú dobu registrácie držiteľa prípadne vlastníka vozidla v evidencii dopravného inšpektorátu. 

   

  Uzatvorenie PZP prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. pre Vás predstavuje odstránenie administratívy, platbu v mesačných splátkach a rovnakú výšku poistnej sadzby počas celej doby trvania leasingovej alebo úverovej zmluvy.

   

 • Poistenie finančnej straty

  Poistenie finančnej straty

  Poistenie finančnej straty

  Poistenie finančnej straty patrí pod doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu vozidiel do 3,5 tony. Uzatvára sa pre riziko odcudzenia a totálnej škody vozidla. Kryje rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla prípadne trhovou cenou vozidla v čase poistenia a trhovou cenou vozidla v čase poistnej udalosti.

 • Poistenie činnosti pracovného stroja

  Poistenie činnosti pracovného stroja

  Poistenie činnosti pracovného stroja

  Poistenie činnosti pracovného stroja je doplnkové poistenie, ktoré nie je štandardne zahrnuté v havarijnom poistení. Kryje riziko vykonávania práce vozidla, ku ktorej bolo vozidlo primárne vyrobené (sklápač, domiešavač, ramenný nakladač a pod.). T.j. ak je Vaše vozidlo využívané na prepravu spojenú s vykládkou materiálu, prípadne využívané na stavbách bez spevnenej komunikácie, toto poistenie je potrebné a odporúčame Vám ho uzatvoriť.

 • Doplnkové poistenie

  Doplnkové poistenie

  Doplnkové poistenie

  Havarijné poistenie automaticky nekryje doplnkové poistenie, ktoré by mohlo súvisieť s prevádzkou vozidla. Preto Vám ponúkame uzavretie doplnkového poistenia, ktoré je možné uzavrieť spolu s havarijným poistením, ide o nasledovné:

  • poistenie batožiny vo vozidle
  • smrť v dôsledku havárie
  • trvalé následky po havárii
  • denné odškodné za liečenie po havárii
  • denné odškodné za pobyt v nemocnici po havárii
  • náklady na zapožičanie náhradného vozidla po havárii (platné pre vozidlá do 3,5 tony)