Navigácia a zobrazenie dojazdu

Na obrázku: multimediálny displej vo vozidle Mercedes-Benz EQC.

Navigácia a zobrazenie dojazdu

Na cestách potrebujete úplnú istotu pri plánovaní. S tým vám dokáže pomôcť navigácia s Elektrickou inteligenciou: vždy vypočíta optimálnu trasu, pričom zohľadní faktory, ako je stav nabitia, počasie alebo dopravné podmienky. Zastávky na nabíjanie – v prípade, že budú potrebné – sa naplánujú do trasy a budú uvedené aj pri navádzaní. Navigácia s Elektrickou inteligenciou pritom pri plánovaní uprednostňuje rýchlonabíjacie stanice.
Ak nie je aktivované navádzanie po trase, na multimediálnom displeji či v aplikácii Mercedes me si môžete zobraziť mapu so znázornením maximálneho dojazdu. Na základe oblasti vyznačenej na mape môžete na prvý pohľad vidieť, či sa do svojho cieľa dostanete aj bez zastávky na nabíjanie.

Zobrazenie nabíjacích staníc

Na obrázku: multimediálny displej vo vozidle Mercedes-Benz EQC.

Zobrazenie nabíjacích staníc

Prostredníctvom aplikácie Mercedes me alebo multimediálneho displeja vo vozidle si môžete zobraziť verejné nabíjacie stanice, ktoré sa nachádzajú vo vašom okolí alebo v okolí cieľa. Vďaka tomu získate ešte pred zastávkou na nabíjanie dôležité informácie o dostupnosti nabíjacích staníc, nabíjacom výkone, poplatkoch či type zástrčky.

Nastavenia nabíjania a predklimatizovanie

Na obrázku: vizualizácia predklimatizovania prostredníctvom aplikácie.

Nastavenia nabíjania a predklimatizovanie

Vychutnajte si vami preferovanú klímu už pri nastúpení do vozidla. Jednoducho nastavte teplotu – prostredníctvom funkcie Mercedes me alebo pomocou ovládacích prvkov vo vozidle. Pokiaľ sa vozidlo počas predklimatizovania ešte stále nabíja, svoju jazdu môžete začať s plným akumulátorom a spotrebu energie počas jazdy výrazne znížiť. Okrem toho možno kedykoľvek prostredníctvom aplikácie Mercedes me vyvolať a upraviť rôzne informácie a nastavenia nabíjania, ako čas konca nabíjania alebo ohraničenie kapacity nabíjania. Prostredníctvom aplikácie Mercedes me môžete okrem toho kedykoľvek sledovať aktuálny stav nabitia vášho vozidla.