Nabíjanie na pracovisku pre zákazníkov s autoparkom

Na obrázku: pohľad zhora na vozidlo Mercedes-Benz EQC.

Nabíjanie na pracovisku pre zákazníkov s autoparkom

Počas pracovnej doby poskytuje firemné parkovisko optimálne podmienky na pohodlné nabíjanie elektrických vozidiel. Inštaláciu nabíjacích staníc pritom vykoná kompetentný, odborný inštalatér.

Možnosť pohodlného spravovania nabíjacích staníc poskytuje internetový portál. Tento portál umožňuje nahliadnuť do relevantných údajov akými sú počet nabíjaní, náklady na nabíjanie a úspory emisií CO2. Okrem toho možno určiť variabilné sadzby za používanie nabíjacej stanice, napríklad bezplatné používanie pre zamestnancov a spoplatnené používanie pre hostí. Samozrejme, inteligentné riešenia nabíjania možno v prípade kontinuálnej elektrifikácii autoparku ďalej rozširovať.

Nabíjanie doma pre zákazníkov s autoparkom

Na obrázku: pohľad spredu na vozidlo Mercedes-Benz EQC.

Nabíjanie doma pre zákazníkov s autoparkom

Väčšina používateľov vozidiel autoparku bude nabíjať aj doma. Riešenie domáceho nabíjania pre vozidlá autoparku zahŕňa inštaláciu a prevádzku inteligentnej nabíjacej stanice v mieste bydliska zamestnanca, ako aj prístup k inteligentným službám nabíjania, ako je napríklad automatické vyúčtovanie prostredníctvom zamestnávateľa.

Domáca nabíjacia stanica pritom v porovnaní s bežnou zásuvkou umožňuje nielen kratšie časy nabíjania, ale poskytuje aj najvyšší štandard v oblastiach bezpečnosti a spoľahlivosti s cieľom ochrany pred prehriatím vedenia a výpadkami prúdu.

Vodiči môžu nabíjacie stanice bez problémov spravovať a konfigurovať prostredníctvom svojho osobného používateľského portálu. Získajú prehľad o procesoch nabíjania, nákladoch na nabíjanie a úsporách emisií CO2 v reálnom čase. Okrem toho umožňuje automatizovanú úhradu, prípadne vyúčtovanie nákladov na nabíjanie prostredníctvom zamestnávateľa alebo poskytovateľa lízingu.

Nabíjanie na cestách pre zákazníkov s autoparkom

Na obrázku: pohľad spredu na vozidlo Mercedes-Benz EQC.

Nabíjanie na cestách pre zákazníkov s autoparkom

Nabíjanie na verejných nabíjacích stojanoch je dôležitý faktor na to, aby si používateľ elektrického vozidla prevádzkovaného v rámci autoparku zachoval svoju flexibilitu. S kartou RFID alebo aplikáciou od nášho partnera pre nabíjacie systémy je prístup k verejnej sieti nabíjacích zariadení zabezpečený kedykoľvek. Prostredníctvom aplikácie možno navyše bez problémov vyhľadať všetky miesta nabíjania v blízkosti a zobraziť aj relevantné informácie.

 

Máte záujem o riešenie nabíjania pre autopark? V tom prípade sa priamo obráťte na nášho partnera pre oblasť riešení nabíjania.

EQC 400 4MATIC: kombinovaná spotreba elektrického prúdu: 25,0 - 22,4 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km.<p>Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Spotreba elektrického prúdu a dojazd boli zistené na základe nariadenia 692/2008/ES. Spotreba elektrického prúdu a dojazd závisia od konfigurácie vozidla.</p>