Prehľad odporúčaných inštalačných partnerov na Slovensku

Prehľad inštalačných partnerov na Slovensku

Mesto Inštalačný partner
Bratislava TSG Slovak Republic, s.r.o
Bratislava
tel.: +421 903 442 295
        +421 2 4020 6671
e-mail: matej.prochazka@tsg-solutions.sk
Dunajská Streda

Group STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.
Dunajská Streda
tel. : +421 904 615 830
e-mail : stemmer.kazmer@gmail.com

IČO: 46543490

Trnava

Juraj Demovič - Demtech
Trnava
tel. : +421 944 217 878
e-mail : jd.demtech@gmail.com

IČO: 45267197
IČ DPH: SK1073092504

Nitra

ElkoData s.r.o.
Lužianky
tel. : +421 905 842 871
e-mail : patrik.kelemen@elkodata.sk

IČO: 50346814
DIČ: 2120290568
IČ DPH: SK2120290568

Nové Zámky Elektro Demar Plus s.r.o
Štúrovo
tel. : +421 918 873 429
e-mail : info@elektrodemar.sk
Trenčín SAZOS s.r.o.
Trenčín
tel. : 032 / 65 853 67
e-mail : sazos@sazos.sk
Žilina / Martin

ELEVOD s.r.o.
Martin
tel. : +421 907 803 895
e-mail : romankusy@gmail.com

IČO: 45 599 262
DIČ: 2023 063 735
IČ DPH: SK2023063735

Zvolen

O.B.S.T. - REMO, s.r.o.
Mošovce
tel. : +421 43 4944068
+421 905 655 983
+421 908 613 933
+421 917 624 652

e-mail : otaras@stonline.sk
remomosovce@remomosovce.sk

Banská Bystrica

PPA Power s.r.o.
Banská Bystrica
Tel: +421/ 48 /416 1127, 416 1134
Fax: +421/ 48 /416 1135
e-mail : ppa@ppapower.sk

IČO: 31618103

Košice KR - ELEKTRO s.r.o.
Seňa
Tel. : +421 905 400 044
e-mail : kresak.stefan@gmail.com
Prešov AB-EL s.r.o.
Prešov
tel. : +421 905 627 134
e-mail : office@ab-el.sk