Bezpečnosť

Sedanu Triedy A nič neunikne

Kľúčové vlastnosti


Sedan Triedy A myslí len na vašu bezpečnosť

Kľúčové vlastnosti


Sedan Triedy A myslí len na vašu bezpečnosť

Parkovací balík s 360-stupňovou kamerou

Zaparkujte pohodlne. Dvojica, ktorá pozostáva z aktívneho asistenta parkovania a 360‑stupňovej kamery vám pomáha pri vyhľadávaní parkovacieho miesta, zaparkovaní a vyparkovaní vozidla, ako aj pri manévrovaní.

Očarí vás najmä výhľad na celé okolie vozidla z 360-stupňovej kamery vrátane virtuálnych pohľadov z vtáčej perspektívy.

Balík asistenčných jazdných systémov

Sedan Triedy A sleduje svoje okolie prostredníctvom radarových snímačov a stereokamery s trojrozmerným snímaním a až do rýchlosti

210 km/h dokáže udržiavať správny odstup od vozidla idúceho vpredu, v núdzovom prípade dokáže automatizovane zabrzdiť.

Aktuálne informácie o premávke

Bez stresov na najlepšej ceste do cieľa: či už v čase dopravnej špičky alebo na cestách. Váš navigačný systém vďaka službe Aktuálne informácie o premávke prijíma dopravné údaje takmer v reálnom čase a optimalizuje dynamické vedenie trasy.

Presné a aktuálne informácie o dopravných zápchach, premávke s častým zastavovaním a rozjazdom a ďalších skutočnostiach vám pomôžu pri skracovaní časov jazdy.

MULTIBEAM LED

Svetlomety MULTIBEAM LED sa v priebehu sekúnd prispôsobujú svetelným podmienkam a iným účastníkom cestnej premávky.

Neoslepujúce diaľkové svetlo napríklad vynechá rozpoznaných účastníkov cestnej premávky, vďaka čomu je cesta vždy osvetlená optimálne bez oslepovania vodičov vozidiel v protismere.

Asistenčné systémy


Príkladná bezpečnosť vďaka systémom inteligentného jazdenia Mercedes-Benz

Či už v čase dopravnej špičky, počas dlhých nočných jázd alebo na neznámych cestách – vaša Trieda A vás výrazne odbremení práve v stresujúcich situáciách. Skrýva sa za tým koncepcia, vďaka ktorej je každá jazda vo vozidle Mercedes-Benz bezpečnejšia a výnimočná: Inteligentné jazdenie Mercedes-Benz. Pretože čas, ktorý strávite za volantom, je vaším časom. Časom na uvoľnenie. Časom na načerpanie energie. Aby ste do cieľa dorazili predovšetkým bezpečnejšie a zároveň oddýchnutejší.

Asistenčné systémy


Príkladná bezpečnosť vďaka systémom inteligentného jazdenia Mercedes-Benz

Či už v čase dopravnej špičky, počas dlhých nočných jázd alebo na neznámych cestách – vaša Trieda A vás výrazne odbremení práve v stresujúcich situáciách. Skrýva sa za tým koncepcia, vďaka ktorej je každá jazda vo vozidle Mercedes-Benz bezpečnejšia a výnimočná: Inteligentné jazdenie Mercedes-Benz. Pretože čas, ktorý strávite za volantom, je vaším časom. Časom na uvoľnenie. Časom na načerpanie energie. Aby ste do cieľa dorazili predovšetkým bezpečnejšie a zároveň oddýchnutejší.

Na obrázku: zobrazenie aktívneho asistenta udržiavania v jazdnom pruhu na združenom prístroji sedanu Triedy A.

Asistenčné jazdné systémy a bezpečnosť

Mercedes-Benz Triedy A sedan: parkovací balík s cúvacou kamerou

Parkovanie

Na obrázku: svetlomety s LED na sedane Triedy A.

Osvetlenie a viditeľnosť

Na obrázku: komfortný podvozok sedanu Triedy A.

Podvozok

Balíky bezpečnostnej výbavy


Všetko, čo robí sedan Triedy A ešte bezpečnejším

Balíky bezpečnostnej výbavy


Všetko, čo robí sedan Triedy A ešte bezpečnejším

Parkovací balík s cúvacou kamerou

S týmto balíkom si suverénne poradíte aj v užších medzerách na zaparkovanie

Parkovací balík s 360-stupňovou kamerou

Zaparkujte pohodlnejšie. Balík vás podporuje už pri vyhľadávaní parkovacieho miesta.

Balík zrkadiel

Priklopte stlačením tlačidla vonkajšie zrkadlá a zoštíhlite tak vaše vozidlo

Balík asistenčných jazdných systémov

Aby ste do cieľa dorazili bezpečne. S balíkom asistenčných jazdných systémov sa z vozidla stáva spolupracujúci partner

Balík ochrany proti krádeži s predvýbavou na funkciu Upovedomenie o škode počas parkovania

Tento balík pomáha chrániť vaše vozidlo pred vlámaním, krádežou alebo odtiahnutím